Kategoriler

Lisans & Yüksek Lisans Eğitimi

Lisans Eğitimi Alabileceğiniz Ülkeler

Birleşik Krallık : Birleşik Krallık’taki lisans programlarına kabul edilmek için öğrencilerin İngilizce dil düzeyleri ve lise not ortalaması gözetilir. Ülkedeki üniversiteler IELTS Akademik İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’ndan en az 6 alınmasını zorunlu tutar. IELTS sınavında genel ortalamadan en az 6 alan ve lise diploması en az 75 ve üstü puandaki öğrenciler, bilimsel hazırlık sınıfın başlamadan doğrudan lisans eğitimine başlayabilirler. Lisans eğitiminin genellikle üç yıl sürdüğü ülkede birtakım üniversiteler mühendislik, diş hekimliği ve mimarlık gibi bazı uzmanlık alanlarında daha uzun süreli bir eğitim verebilirler.

Amerika : ABD’de diğer pek çok ülkedekinden farklı olarak İngilizce yabancı dil becerisi yeterli olmayan öğrenciler, şartlı kabul edilebilir. Öğrenciler dil okullarına katılıp İngilizce bilgilerini yükseltirlerse seçtikleri lisans bölümüne başlayabilirler. Üniversitelerle anlaşmalı bazı dil okulları aracılığıyla öğrenciler dil eğitimlerini tamamladıktan sonra IELTS veya TOEFL gibi sınavlara girmeden de lisans eğitimlerine başlayabilirler. ABD’de lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin lise puanı en az 75 olması ve TOEFL puanının 80 olması veya dil okulu programını başarıyla tamamlaması gerekir. Lisans eğitiminin 4 yıl sürdüğü ülkede bazı bölümlerde öğrencilere mezuniyet sonrasında staj yapma hakkı ya da zorunluluğu sunulur.

Kanada : Pek çok kişinin dünyanın en yaşanabilir ülkesi olarak gördüğü Kanada farklı kültürlere açık ve hoşgörülü hayat tarzıyla biliniyor. Sosyal devlet misyonunu oldukça önemseyen bir devlet geleneğine sahip Kanada, ülkedeki eğitim sistemini her aşamada yüksek bir standarda ulaştırmasıyla öne çıkıyor. Kanada’da üniversite sınavına girmeden lisans eğitimine başlamak isteyenlerin lise puanı en az 75 , TOEFL puanının ise en az 80 olması gerekir veya bu ülkedeki dil okulunu başarıyla tamamlanmasu şartı aranır. Lisans eğitiminin 4 yıl sürdüğü ülkede tıp ve eczacılık eğitimi istisnadır ve daha uzun bir eğitim süresi gerektirir.

Malta : İingilizcenin anadil olduğu Malta, ılımanlığını her zaman koruyan Akdeniz iklimi ve yaşam pahalılığının düşük olması nedeniyle birçok kişinin yurt dışında eğitim için tercih ettiği küçük bir ülkedir. Öğrenciler için çalışma izni de sağlayan ülkede eğitim ücretleri bölüme ve okula göre değişkenlik gösterir. Malta’da üniversite sınavına girmeden lisans eğitimine başlamak için lise puanının en az 60 ve IELTS puanının en az 6 olması gerekir veya Minimum dil okulu programı uygulanır.

Almanya : Disiplin temelli bir eğitim sistemine sahip Almanya’da eğitim almak isteyen ama Almanca bilgisi yetersiz öğrenciler en az bir yıllık hazırlık eğitimi alır. Fakat birçok üniversite dil okuluna bile Almanca bilmeyen öğrencileri kabul etmemektedir. Bu sebeple öğrencilerin Almanca kurs programına Türkiye’de başlamaları ve bitirdikleri kuru başvurularında göstermek için akredite kuruluş olan Goethe Institut’de Almanca sınavına girmeleri önerilir. Hazırlık eğitimi sonrasında ise TESTDAF sınavı zorunludur ve bu sınavda seçilen bölümün istediği puan elde edilmelidir. Ülkede lisans eğitimi görmek isteyen öğrencilerin bölümü Türkiye’de de kazanma zorunluluğu bulunur. Almanya’da lisans eğitimi 3 yıl sürer ve A2 düzeyinde Almanca seviyesi aranır veya hazırlık kursu uygulanır.

Ukrayna : Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından denkliği tanınan Ukrayna üniversiteleri dünyada lisans düzeyinde en fazla yabancı öğrenciye ev sahipliği yapan ülkedir. Lisans öğreniminin 4 yıl olduğu ülkede tıp eğitimi 6, eczacılık ve diş hekimliği 5 yıl sürer. Ukrayna’da üniversite sınavına girmeden lisans eğitimine başlamak için lise puanının en az 60 olması ve B1 düzeyinde İngilizce yabancı dil becerisi aranır veya hazırlık kursu uygulanır.

Macaristan : Hemen hemen Türkiye‘deki vakıf üniversitelerinin talep ettiği ücretler karşılığında Macaristan’da lisans eğitimi almak mümkündür. Macaristan yurt dışında kaliteli ve ekonomik şartlarda lisans eğitimi arayan öğrenciler için ideal bir seçenektir.

Polonya : Kayda değer yaşam standartlarının yanında, okul ve geçim maliyetlerinin düşük olmasıyla da yurt dışında eğitim için tercih edilen Polonya’da dünyada ilk 1000’de yer alan üniversitelere sahiptir. Lisans eğitiminin 3 yıl sürdüğü ülkede, üniversite sınavına girmeden lisans eğitimine başlamak için lise puanının en az 60 olması ve B1 düzeyinde İngilizce yabancı dil bilgisi aranır veya hazırlık kursu uygulanır.

 

Yüksek Lisans Eğitimi Alabileceğiniz Ülkeler

Birleşik Krallık : Ülkede lisansüstü programları master, MBA ve doktora olmak üzere temel olarak üçe ayrılır. Bunun yanında, yüksek lisans sertifikaları ve mesleki yeterlilik programı seçenekleri de sunulur. Yüksek lisans dereceleri eğitim ve araştırma odaklı olarak ikiye ayrılır. Birleşik Krallık’ta yüksek lisans için bir lisans derecesi şartı aransa da bazı üniversiteler bu kriterden muaftır. Yabancı öğrenciler yüksek lisans eğitimleri süresince yarı zamanlı işlerde çalışabilirler. Ve bütün yüksek lisans programları için dil yeterliliği şarttır.

Amerika : ABD’deki yüksek lisans öğrenimi akademik-araştırma odaklı ve profesyonel olmak üzere ikiye ayrılır. Bu düzeylerde sunulan eğitimler araştırma odaklı değildir. Hatta araştırma içeren bölümlerde bile ancak belli düzeyde kuramsal eğitimler bulunur. Kabul şartları değişken olsa da ana kriter bir lisans derecesine ek olarak mükemmel bir akademik geçmişe sahip olmaktır. Öğrencilerin dil yeterliliklerini TOEFL/IELTS gibi sınavlarla kanıtlamaları gerekir.

Dubai : Dubai’deki yüksek lisans eğitimleri tam zamanlı, yarı zamanlı ve uzaktan (online) olarak verilir. Buradaki üniversitelere yüksek lisans eğitimi için yapılacak başvurularda lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3 olması zorunludur. Başvurulan üniversitenin koyduğu kriterlere göre değişmek üzere öğrencilerin İngilizce veya Arapça yabancı dil yeterliklerini uluslararası çapta kabul edilen bir sınavla kanıtlamaları gerekir. Dubai’de akademik yıl iki döneme ayrılır ve yüksek lisans eğitimleri çoğunlukla Eylül’de başlayıp Haziran’da sona erer. Öğrenciler bir okulun sponsorluğunda oldukları ve gerekli izinlere sahip oldukları sürece, Dubai’deki eğitimleri süresince haftada 15, aylık olarak ise 60 saat boyunca çalışabilirler.

İrlanda : Ülkedeki yüksek lisans eğitimleri dört alan üzerine yerleşir. Lisans derecesi yanında, İngilizce yabancı dil becerisinin TOEFL ve IELTS gibi uluslararası çapta geçerli sınavlarla kanıtlanması şarttır. Başvurular Yüksek Lisans Başvuru Merkezi (PAC) aracılığıyla yapılır ve yabancı öğrenciler için en az 1 yıllık bir programa kayıtlı olma zorunluluğu uygulanır.

Kanada: Kanada üniversitelerinde yüksek lisans öğrenimi oldukça çeşitlidir. MA (sosyal bilimler alanında yüksek lisans) ve MSc (temel bilimler yüksek lisansı), sanatta yeterlik (MFA), Meng (mühendislik alanında yüksek lisans) ve MBA (işletme alanında yüksek lisans) şeklinde farklı kollara bölünmüştür. Genellikle 1 veya 2 yıl süren yüksek lisans öğreniminin sonunda öğrencilerden bitirme tezi istenir. Bu ülkede yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler gerekli belgeleri toplayıp üniversitelerin kurumsal internet sitelerinden başvurabilirler.

Ukrayna : Batı dünyasına her geçen gün daha fazla uyum sağlayan Ukrayna, lisans eğitimi için olduğu gibi yüksek lisans için de giderek daha fazla tercih edilen ülkelerden biri olmaktadır. Türk Lirası’nın yerel para birimi olan Grivna karşısındaki yüksek değeri, bu ülkede oldukça ekonomik şartlarda yaşamayı mümkün hâle getirmektedir. Avrupa’daki akademik kurumlarla güçlü bağları olan Ukrayna üniversitelerinde yüksek lisans yapmak, öğrenciler için yeni fırsatların kapısını aralayabilir.

Avustralya : Avustralya’da yüksek lisans eğitimleri üniversiteler ve özel yüksekokullar tarafından verilir. Fakat tıp ve mimarlık üzerine eğitim veren fakülteler istisnadır. Ülkede yüksek lisans eğitimi almak için genellikle yüksek not ortalamaları istense de bu durum değişkenlik gösterebilir. Eğitim boyunca çalışma izni sağlayan ülkede yabancı öğrencilerin dil yeterliliklerini TOEFL ve IELTS gibi uluslararası çapta kabul gören sınavlarla kanıtlamaları gerekir.

Almanya : Ülkedeki yüksek lisans programları ardışık olan ve olmayan olarak ikiye ayrılır. Uluslararası çapta geçerli bir lisans diplomasının şart tutulmakla birlikte, büyük ilgi gören üniversiteler ek birçok kriter getirmişlerdir. Almanya’da yüksek lisans eğitimi alan yabancı öğrenciler için çalışma izni eğitim süresi boyunca 120 tam gün veya 240 yarım gün ile sınırlıdır.

İspanya : İspanya’daki yüksek lisans programlarında eğitim dili İngilizce ve İspanyolcadır. Öğrencilerin dil yeterliliklerini DELE, TOEFL, IELTS gibi uluslararası çapta kabul görmüş sınavlarla kanıtlamaları istenir. Çalışma izni taleplerinin değerlendirilmesinde başvuranın AB ülkesi vatandaşı olup olmadığı etkilidir. Öğrencilerin yarı zamanlı veya geçici işlerde çalışmaları mümkündür.

Çekya : Ülkedeki yüksek lisans eğitimleri dört alan üzerine yerleşir. Lisans derecesi yanında, İngilizce yabancı dil becerisinin TOEFL ve IELTS gibi uluslararası çapta geçerli sınavlarla kanıtlanması şarttır. Başvurular Yüksek Lisans Başvuru Merkezi (PAC) aracılığıyla yapılır ve yabancı öğrenciler için en az 1 yıllık bir programa kayıtlı olma zorunluluğu uygulanır.

İtalya : Çekya’da yüksek lisans eğitminde en çok tercih edilen alanlar psikoloji, mimarlık, ekonomi, makine mühendisliği, tekstil ve uluslararası yönetim olarak öne çıkıyor. Öğrencilerin dil yeterliklerinin kanıtlaması istenir. Çekya’daki devlet üniversitelerinde eğitimler, dil programları hariç tüm öğrenciler için ücretsizdir. Eğitimler Eylül veya Ekim aylarında başlar ve son başvuru tarihleri genellikle Şubat-Nisan ayları arasındadır. Çekya’da tam zamanlı eğitim alan yabancı öğrenciler çalışma izni almadan işe başlayabilirler.

Macaristan : Macaristan sanat, sosyal bilimler, matematik, mühendislik, bilim, ekonomi ve MBA büyük ilgi gören yüksek lisans programlarıdır. Eğitim süresi genellikle 1 ila 2 yıl sürer. Öğrencilerin İngilizce veya Macarca dil yeterliliklerini uluslararası olarak kabul görmüş sınavlarla kanıtlamaları gerekir. Ülkede akademik yıl Eylül veya Ekim ayında başlar. Eylül ayında başlayacak programlar için son başvuru tarihi 15 Şubat, Şubat ayında başlayacak programlar için son başvuru tarihi ise 15 Kasım’dır. AB vatandaşı olmayan yüksek lisans öğrencileri, çalışma izni aldıktan sonra bir yarıyılda haftada 24 saat, tatil dönemlerinde ise 66 güne kadar çalışabilirler.

Rusya : Rekabeti özendiren bir eğitim sistemine sahip büyük bir ülke olan Rusya’da birçok yüksek lisans programı İngilizce dilinde eğitim verse de kimi programlarda Rusça bilgisi şart tutulur. Bu nedenle, Rusya’daki bir üniversiteye başvuracak öğrencilerin düşündükleri okulun eğitim dilini dikkate alması çok önemlidir. Ayrıca, yabancı dil bilgilerini uluslararası çapta kabul görmüş sınavlarla kanıtlamaları zorunludur. Çalışma vizesi alınmışsa herhangi bir iş yerinde çalışılabilir.

Malta : Malta’da yüksek lisans eğitimi 2 yıl sürer ve bu programlara başvurular internet üzerinden yapılır. Yeni düzenlemelere göre Malta’da yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler eğitimleri süresince haftada 20 saat çalışabilirler.

Polonya : Polonya tatmin edici düzeyde bir yüksek lisans eğitimini, diğer ülkelere kıyasla daha az maliyetle elde etmek isteyen yabancı öğrenciler için ideal bir ülkedir. Tarihsel geçmişinden kaynaklı olarak ülkede anadil olan Lehçe ve yaygın kullanılan İngilizcenin dışında az da olsa Almanca ve Rusça da konuşulur.Resim
Ertuğrul Mah. Kızılay Cad. No: 7 Daire: 1-2 Süleymanpaşa / Tekirdağ
0 (282) 260 02 01
tekirdag@amerikankultur.org.tr
www.akdtekirdag.com ©
X