Eğitim Sistemimiz

AMERİKAN KÜLTÜR YABANCI DİL KURSLARI, bünyesinde barındırdığı yabancı öğretmenlerin çokluğuyla dikkat çekiyor.

AMERİKAN KÜLTÜR YABANCI DİL KURSLARI; A.B.D, İngiltere gibi değişik ülkelerden gelen öğretmenleri sayesinde farklı kültürleri, farklı bakış açılarını buluşturuyor. Böylece öğrencilerimiz dili yaratılan doğal ortamda öğrenme olanağı buluyor.

AMERİKAN KÜLTÜR YABANCI DİL KURSLARINDA, yabancı dil öğretim yaklaşımlarından biri doğal yaklaşımdır.

Buna göre;

  • Hiçbir öğretim metodunun doğrudan doğruya bütün öğrencilere uygun olamayacağı bilinci içerisinde, öğretmenin bilgi ve stratejileri gerektiğinde bütün bir sınıfa, belli bir gruba veya bireysel bazda bütün öğrencilere açıktır.
  • Müfredat geniş temalar çerçevesinde oluşturulduğundan bu kapsam içerisinde öğrenciler kendi ilgi sahasını bulabilir ve geliştirebilir.
  • Okuma, yazma, konuşma, izleme ve dinleme her dersin doğal bölümleridir.
  • Dili geliştirmek için öğrencilerin gereksinim duyacakları zengin ve etkin performans ödevleri ile dört dil becerisinin gelişmesi sağlanır.
  • Düşünme, okuma ve yazma becerileri ile bağlantılı olarak sözlü iletişime yani konuşmaya açık ortam sağlanır.
  • Öğrenciler kendi öğrenimlerini aktif biçimde şekillendirme şansına sahip olabildikleri ortamlarda daha etkin bir biçimde öğrenebilmektedir. Bu nedenlerle öğrencilere, esnek ve her türlü iletişime açık bir sınıf ortamı sağlanır.
  • “Dilde Bütünlük” yöntemi ile öğrencilerin yeteneklerinin farkına varmaları, yabancı dili etkin kullanabilme öz güvenini geliştirmeleri hedeflenir.
  • Bu öğretim felsefesi ile öğrenim çok çalışmayı gerektirecek fakat diğer yandan da zevkli ve sıra dışı bir deneyime dönüştürecektir.

 

Yabancı Dil Öğretim programlarımız Avrupa Konseyi onaylı Avrupa Dil Portfolyomuzda yer alan öğrenme kriterleri çerçevesinde şekillenir. Avrupa Konseyi tarafından yabancı dil öğrenimi ve öğretimi için, yabancı dil dersinin uygulanmasına dair, karşılaştırılabilir standartlar getiren Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı hazırlanmıştır. Bu çalışma, dile ilişkin yeterlilik seviyeleri (A1-C2) tanımlayan, ulaşılabilir ve kontrol edilebilir hedefler koyan ve bütün Avrupa ülkeleri tarafından tanınan bir araç niteliğindedir.

Ertuğrul Mah. Kızılay Cad. No: 7 Daire: 1-2 Süleymanpaşa / Tekirdağ
0 (282) 260 02 01
tekirdag@amerikankultur.org.tr
www.akdtekirdag.com ©
X