GENEL İNGİLİZCE

Genel İngilizce
"Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır"

Wittgenstein

Gittikçe globalleşen dünyamızda, milletlerarası temaslar son hızla devam ederken "yabancı dil öğrenme" ihtiyacı da büyümüştür. Özellikle, ticari, iktisadi ve siyasi hayatta yabancı dil bilmek, kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda, İngilizceyi etkin kullanabilmek bireyi farklı kılar. Çünkü bireyin iş bulmasında, yükselip gelişmesinde aranan nitelik, yabancı dil konuşmaktır. İkinci ve üçüncü yabancı dil bilmek ise çok büyük avantajlar ve imkânlar sağlamaktadır.

Gardner ve Lambert yabancı dil eğitimi ile ilgili 2 önemli faktörün altını çizmektedir.

Yabancı dili özel bir amaca erişmek için araç olarak kullanmak; yani ulusal ve uluslar arası sınavlarda başarı elde etmek
Yabancı dili yaşam modeli haline getirmek; yani yurt dışında master, doktora gibi diğer akademik faaliyetlerde bulunmak
Dil öğrenmedeki sizin kişisel amacınız ne olursa olsun, doğru yönlendirmeye ihtiyacınız vardır. Amerikan Kültür Dil Okulları Kızılay Şubesi olarak bizim amacımız, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak ileride yer alacakları ulusal ve uluslar arası platformlarda kendilerini rahatlıkla ifade edebilmelerini ve akademik çalışmalarını yabancı dilde sürdürebilmelerini sağlamaktır.

Yabancı dil öğrenmede yüzde yüz performans sağlayan "Speaking Scores" uygulamamız her kur boyunca öğrencilere“ bir dil konuştukça öğrenilir” gerçeğinin kavranmasında yol gösterir.
Avrupa Konseyi Onaylı Avrupa Dil Portfolyosunda yer alan öğrenme kriterlerini her ders öğrencilerle birlikte değerlendirerek öğrenme hedefleri belirleme, dili etkin öğrenme sağlanır. Amacımız öğrenciyi dersteki etkinliğin içine çekip, katılımcı ve aktif kılmak yoluyla öğrenme motivasyonunu arttırmaktır.
Türk ve yabancı öğretmenlerimiz öğrencileri kültürler arası benzerlikler ve farklılıklar üzerinde aydınlatarak, yabancı dilde kritik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme amaçlı münazara, drama, sunum, yazma gibi çeşitli aktivitelerle yönlendirerek öğrencileri amaçları doğrultusunda desteklerler.
Teknolojik olanaklarımız ile dış dünyayı sınıf ortamına taşıyarak, öğrenciyi gerçek dünya ile sürekli temas halinde tutarak yabancı dilde etkin konuşma, dinleme, okuma, araştırma yapma ve yazma becerilerinin gelişmesine destek verilir.
Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları Kızılay Şubesi eğitim kadrosunun olmazsa olmaz ilkesi, öğrencilerimizin bireysel hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olmak ve yol göstermek amacıyla öğretim yöntemlerini ulusal ve uluslar arası yabancı dil öğretim platformlarını sürekli takip ederek kendini yenilemektir; bu şekilde öğrencilerimizin kurumumuzdan maksimum fayda sağlamasını ön plana çıkarmaktır.

Tümü

Ertuğrul Mah. Kızılay Cad. No: 7 Daire: 1-2 Süleymanpaşa / Tekirdağ
0 (282) 260 02 01
tekirdag@amerikankultur.org.tr
www.akdtekirdag.com ©
X